SOLE SWAP od 200 zł

– Przeszczep spodów polega na usunięciu starych  kruszących się lub przetartych spodów i naklejeniu nowych. Nowe spody są odklejane z innej pary dostarczonej przez zlecającego usługę. Koszt usługi wacha się w przedziale 200-400 zł w zależności od modelu. Wpłacone 200zł  zostanie potraktowane jako zaliczka lub pokryje cały koszt usługi. Dokładną cenę określimy po obejrzeniu obuwia za pośrednictwem zdjęć lub dostarczonych osobiście. Klient zostanie poinformowany o ostatecznej wycenie przed rozpoczęciem realizacji.