Regulamin firmy SNEAKERSSPA z dnia 02.01.2017 roku

  1. Siedziba firmy Snekaersspa mieści się na ulicy Targowej 33a lokal 4, 03-728 Warszawa.
  2. Właścicielem firmy, prowadzącym działaność gospodarczą firmy usługowo-handlowej Sneakersspa ul. Targowa 33a lokal 11, 03-728 Warszawa jest Mateusz Walczak.
  3. Firma handlowo-usługowa Sneakersspa świadczy usługi z zakresu napraw szewskich, usług kaletniczych, renowacji, personalizacji oraz czyszczenia obuwia oraz prowadzi sprzedaż detaliczną środków oraz akcesoriów do konserwacji obuwia.
  4. Pozostawienie obuwia oraz toreb w siedzibie firmy Sneakersspa, bądź przesłanie obuwia oraz toreb pocztą bądź kurierem do siedziby firmy Sneakersspa, mieszczącej się na ulicy Targowej 33a lokal 11, 03-728 Warszawa, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  5. Niniejszy regulamin zawiera wszelkie warunki zawierania umów na usługi świadczone przez firmę handlową Sneakersspa.
  6. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej sneakersspa.pl oraz na portalu internetowym Facebook sneakersspa zawierają podatek VAT oraz podane są w polskich złotych. Ewentualne reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni.
  7. Przed wysłaniem obuwia, klient przesyła zdjęcie obuwia za pośrednictwem portalu Facebook https://www.facebook.com/SneakersSpa/ bądź na adres e-mail kontakt@snakersspa.pl
  8. Po otrzymaniu zdjęcia przez Sneakerspa, wysyłana jest do klienta wiadomość o proponowanej usłudze wraz z ceną usługi, zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej http://sneakersspa.pl bądź na portalu Facebook
  9. Jeżeli klient akceptuje warunki umowy, wysyła obuwie na adres siedziby firmy SneakersSpa na ulicę Targową 33a lokal 11, 03-728 Warszawa wraz z dołączonym wydrukiem zawierającym adres klienta.
  10. Koszt dostawy ponosi klient.
  11. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
  12. Umowa między klientem a firmą Sneakersspa zostaje zawarta wraz z chwilą zaksiegowania płatności za ww. usługę na rachunku bankowym firmy Sneakersspa.
  13. Maksymalny termin wykonania usługi wynosi 30 dni. Termin liczony jest od dnia wpłynięcia przesyłki, pozostawienia obuwia w siedzibie firmy Sneakersspa.
  14. Maksymalny termin o którym mowa w powyższym punkcie, może zostać przekroczony przez firmę Sneakersspa w przypadku wystąpienia okoliczności, czasowo uniemożliwiających realizację usługi we wskazanych wcześniej terminie, o czym zobowiązuje się powiadomić klienta.
  15. Firma SneakersSpa udziela  3 miesięcznej gwarancji na świadczone usługi
  16. Firma SneakersSpa odpowiada za przechowanie obuwia 3 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji usługi. Po tym czasie buty nieodebrane zostaną: zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.
  17. Renowacja nie jest jednoznaczna z przywróceniem obuwia do stanu nowego. Oznacza czyszczenie z odmalowaniem  zewnętrznej, widocznej powierzchni obuwia które zostanie do tego zakwalifikowane. Wszelkie dodatkowe naprawy szewskie są usługą wycenianą dodatkowo.
  18. Klient ma prawo do reklamacji usługi. Pisemną reklamację należy przesłać na adres pocztowy lokalu lub droga mailową na adres kontakt@sneakersspa.pl. Uszkodzenia mechaniczne, nabyte po odbiorze obuwia nie podlegają reklamacji. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego obuwia w celu wydania opinii. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od momentu otrzymania obuwia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo, sms lub pisemnie. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: – dane Klienta wraz z numerem telefonu – datę stwierdzenia wady – szczegółowy opis wady –mail, na który zostanie wysłana odpowiedz – własnoręczny podpis na dole strony.
  19. Firma Sneakersspa wykonuje usługi na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.
  20. Firma Sneakersspa nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam w trakcie usługi czyszczenia, niektóre uporczywe plamy mogą być niemożliwe do usunięcia, w trakcie czyszczenia mogą pojawić się ukryte pod brudem plamy lub zacieki niemożliwe do usunięcia. W takich przypadkach niezbędna może okazać się dodatkowa usługa renowacji.
  21. Zabieg czyszczenia, renowacji lub jakikolwiek inny nie nie usuwa naturalnie występujących zagnieceń na pracujących elementach cholewki. Rozwiązaniem w niektórych przypadkach jest wymiana wyeksploatowanego elementu.
  22. Naprawy w których nie ma możliwości przywrócenia stanu pierwotnego obuwia firma SneakersSpa wykonuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta ( rozległe rozerwania materiału, którego nie można zastąpić, uzupełnienia midsoli w pracujących miejscach, oraz temu podobne.
  23. Podczas usługi renowacji/malowania w niektórych przypadkach but może zostać rozjaśniony, ściemnieć, struktura może zostać zmieniona co jest konsekwencją procesu farbowania, malowania, czyszczenia. 
  24. Zamawiając jakiekolwiek usługi klient godzi się na wprowadzenie zmian w obuwiu, które są konsekwencją usług szewskich. Po wykonaniu usługi nie ma możliwości przywrócenia stanu pierwotnego.    
  25. Zamawiając usługę renowacji/malowania klient godzi się się na czyszczenie oraz  farbowanie systemem naprawczym angelus, saphir, colourlock, które wprowadzą zmiany charakterystyczne dla swoich właściwości. 
  26. W przypadku dostarczenia jakichkolwiek rozpadających się elementów( najczęściej pękające gumy, plastiki, kruszące piankowe spody, łuszczące się cholewki)  w trakcie ekspertyzy i testowania stopnia degradacji może okazać się że uszkodzenie pęknie, będzie się  kruszyć, łuszczyć, pękać a naprawa w pierwotnie zakładanym stopniu  nie będzie możliwa. W takim przypadku firma zwróci przedmiot w stanie nawet postępującej degradacji lub zaproponuje bardziej kompleksową usługę jak wymiana  całego uszkodzonego elementu lub jego modułu.      
  27. Powszechnie używane materiały naprawcze w usługach szewskich są materiałami zastępczymi, mogącymi różnić się wyglądem i strukturą od oryginalnych części obuwia.
  28. Po wykonaniu usług szewskich mogą pozostać ślady wynikające z naturalnego procesu naprawy.
  29. Po wykonaniu usługi firma Sneakersspa wysyła obuwie na adres wskazany przez klienta.