Regulamin firmy SNEAKERSSPA z dnia 02.01.2017 roku

 1. Regulamin firmy SNEAKERSSPA z dnia 02.01.2017 roku.
  1. Siedziba firmy Snekaersspa mieœci się na ulicy Targowej 33a lokal 11, 03-728 Warszawa.
  2. Właœcicielem firmy, prowadzącym działaność gospodarczą firmy usługowo-handlowej Sneakersspa ul. Targowa 33a lokal 11, 03-728 Warszawa jest Mateusz Walczak.
  3. Firma handlowo-usługowa Sneakersspa œwiadczy usługi z zakresu napraw szewskich, usług kaletniczych, renowacji, personalizacji oraz czyszczenia obuwia, oraz prowadzi sprzedaż detaliczną œrodków, oraz akcesoriów do konserwacji obuwia.
  4. Pozostawienie obuwia oraz toreb w siedzibie firmy Sneakersspa bądŸ przesłanie obuwia oraz toreb pocztą, bądŸ kurierem do siedziby firmy Sneakersspa, mieszczącej się na ulicy Targowej 33a lokal 11, 03-728 Warszawa, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  5. Niniejszy regulamin zawiera wszelkie warunki zawierania umów na usługi œwiadczone przez firmę handlową Sneakersspa.
  6. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej sneakersspa.pl oraz na portalu internetowym Facebook sneakersspa zawierają podatek VAT, oraz podane są w polskich złotych. Ewentualne reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
  7. Przed wysłaniem obuwia, klient przesyła zdjęcie obuwia za poœrednictwem portalu Facebook https://www.facebook.com/SneakersSpa/ bądŸ na adres e-mail sneakersspa1@wp.pl
  8. Po otrzymaniu zdjęcia przez Sneakerspa, wysyłana jest do klienta wiadomoœć o proponowanej usłudze wraz z ceną usługi, zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej http://sneakersspa.pl bądŸ na portalu Facebook
  9. Jeżeli klient akceptuje warunki umowy, wysyła obuwie na adres siedziby firmy SneakersSpa na ulicę Targową 33a lokal 11, 03-728 Warszawa wraz z dołączonym wydrukiem zawierającym adres klienta.
  10. Koszt dostawy ponosi klient.
  11. Opłata za usługę pobierana jest częściowo lub z góry.
  12. Umowa między klientem a firmą Sneakersspa zostaje zawarta wraz z chwilą zaksiegowania płatnoœci za ww. usługę na rachunku bankowym firmy Sneakersspa.
  13. Maksymalny termin wykonania usługi wynosi 30 dni. Termin liczony jest od dnia wpłynięcia przesyłki, pozostawienia obuwia w siedzibie firmy Sneakersspa.
  14. Maksymalny termin, o którym mowa w powyższym punkcie, może zostać przekroczony przez firmę Sneakersspa w przypadku wystąpienia okolicznoœci, czasowo uniemożliwiających realizację usługi we wskazanych wczeœniej terminie, o czym zobowiązuje się powiadomić klienta.
  15. Firma SneakersSpa udziela 3-miesięcznej gwarancji na œwiadczone usługi
  16. Firma SneakersSpa odpowiada za przechowanie obuwia 3 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji usługi. Po tym czasie buty nieodebrane zostaną: zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.
  17. Klient ma prawo do reklamacji usługi. Pisemną reklamację należy przesłać na adres pocztowy lokalu lub droga mailową na adres: sneakersspa1@wp.pl Uszkodzenia mechaniczne, nabyte po odbiorze obuwia nie podlegają reklamacji. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailową na wskazany adres w korespondencji. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: – dane Klienta wraz z numerem telefonu – datę stwierdzenia wady – szczegółowy opis wady –mail, na który zostanie wysłana odpowiedz – własnoręczny podpis na dole strony. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  18. Firma Sneakersspa wykonuje usługi na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.
  19. Firma Sneakersspa nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam w trakcie usługi czyszczenia, niektóre uporczywe plamy mogą być niemożliwe do usunięcia, w trakcie czyszczenia mogą pojawić się ukryte pod brudem plamy lub zacieki niemożliwe do usunięcia. W takich przypadkach niezbędna może okazać się dodatkowa usługa renowacji.
  20. Renowacja inaczej (odświeżenie, odnowienie) oznacza zabiegi czyszczenia, woskowania,pastowania oraz malowania, w zależnoœci od materiału, z jakiego jest zbudowane obuwie.

  Efekt renowacji nie jest jednoznaczny z przywróceniem butów do stanu identycznego ze stanem nowych butów. Efekt jest w dużym stopniu zależny od stopnia zużycia butów w momencie dostarczenia. Niektóre przypadki nie zostaną przywrócone w 100% do oryginalnego wyglądu sklepowego ze względu na różnice występujące pomiędzy produkcją nowego obuwia a możliwościami punktu zajmującego się renowacją oraz ze względu na ograniczenia kosmetyków poprawiających stan obuwia. Pozostawiając obuwie właściciel akceptuje, że podczas zabiegów może dojść do wymienionych zmian obuwia:

  -Ze względu na ograniczone palety kolorów poszczególnych kosmetyków, kolory odnawianych elementów mogą różnić się od oryginału.

  -Może dojść do zmiany stopnia połysku.

  -Czyszczenie niektórych elementów może spowodować, że staną się jaśniejsze, ze względu na usunięcie brudu oraz nietrwale przylegającego pigmentu.

  -W niektórych przypadkach malowanie siatek/tkanin może powodować zmniejszenie elastyczności.

  -W przypadku malowania powierzchni charakteryzującej się niejednorodnym kolorem dojść może do ujednolicenia koloru.

  -W niektórych przypadkach malowania obuwia struktura nubuku może zostać utracona.

  -Podczas czyszczenia nie ma stuprocentowej gwarancji, że wszystkie plamy zostaną usunięte.

  -Podczas czyszczenia może dojść do ściemnienia obuwia w niektórych przypadkach.

  -W przypadku czyszczenia butów mocno zabrudzonych/zabłoconych może okazać się, że pod warstwą brudu znajdują się plamy niemożliwe do usunięcia.

  1. Zlecenie customu/personalizacji/namalowania motywu na butach odbywa się za pomocą opisania danego projektu lub wysłania zdjęć przedstawiających dany motyw. Efekt nie będzie idealnym odwzorowaniem zdjęcia a interpretacją danego motywu i odwzorowaniem go na podstawie posiadanych umiejętności. Custom, personalizacja, malowanie wzorów, odbywa się ręcznie na podstawie posiadanych umiejętności pracowników sneakersspa. Klient zamawiający odwzorowanie projektu na butach ma świadomość że dostarczony projekt według którego powstaje realizacja jest jedynie inspiracją. Ze względu na nieregularne kształty obuwia, różnorodność materiałów będących podłożem do malowania oraz ze względu na indywidualne umiejętności malunek może różnić się od projektu wielkością, romieszczeniem elementów oraz kolorami.
  2. Naprawy, w których nie ma możliwości przywrócenia stanu pierwotnego obuwia firma SnekersSpa wykonuje na ryzyko i odpowiedzialnoœśćklienta ( rozległe rozerwania materiału, którego nie można zastąpić, uzupełnienia midsoli w pracujących miejscach, oraz temu podobne.
  3. W przypadku usługi renowacji obuwia z malowaniem, obuwie nie powinno być używane przez okres około dwóch tygodni od czasu odebrania, do momentu całkowitego wyschnięcia farby.
  4. Powszechnie używane materiały naprawcze w usługach szewskich są materiałami zastępczymi, mogącymi różnić się wyglądem i struktur od oryginalnych częœci obuwia.
  5. Po wykonaniu usług szewskich mogą pozostać œlady wynikające z naturalnego procesu naprawy.
  6. W przypadku klientów zamawiających wysyłkę firma Sneakersspa wysyła obuwie na adres wskazany przez klienta.